logo clinic aplanat reduit

Servei de Medicina Tropical i Salut Internacional Hospital Clínic Barcelona

Malària

La malària, o paludisme, la produeix un paràsit que es transmet mitjançant la picada de les femelles d’un mosquit del gènere Anopheles, fonamentalment d’hàbit nocturn i localitzat més freqüentment a zones rurals.

Distribució

Trobem malària a tota l’àrea tropical, tot i que a l’Àfrica el risc de malària greu és molt elevat.

Símptomes

Poden aparèixer a partir del setè dia de ser en una zona tropical. Els símptomes més freqüents són febre, calfreds, mal de cap i dolor a les articulacions, però també pot anar associada a símptomes gastrointestinals, entre d’altres. 
En vint-i-quatre hores la malària es pot complicar i presentar símptomes de més gravetat que poden afectar els òrgans vitals. Sense tractament, la malària és una malaltia molt greu de risc vital.
Es recomana anar a un centre sanitari al més aviat possible sempre que es tingui febre en una àrea tropical de risc per descartar la possibilitat de malària, encara que s’estigui prenent la profilaxi o medicació preventiva.

Prevenció

  • Com a prevenció, cal prendre la profilaxi. Si se us ha indicat a la consulta del viatger, és el més eficaç.
  • Eviteu la picada de mosquits fent servir repel·lents. En una zona tropical, el repel·lent ha de ser validat amb aquesta finalitat a l’etiqueta i s’ha de fer servir d’acord amb la fitxa tècnica. Recordeu que en una zona tropical cal fer servir repel·lents que continguin entre el 20% i el 50% de DEET com a molècula d’elecció per repel·lir el mosquit de la malària. O els equivalents: icaridina > 20%, IR3535 > 30% o PMD > 30%. També ajuda a prevenir les picades portar roba que cobreixi el cos al màxim possible.
  • Dormiu amb mosquitera, preferiblement amb insecticida ja incorporat, a la nit.

El fet d’haver passat una malària no evita que se’n pugui tornar a passar una altra.

Facebook LinkedIn Twitter Print Email Descargar PDF Whatsapp