logo clinic aplanat reduit

Servei de Medicina Tropical i Salut Internacional Hospital Clínic Barcelona

Cremades

Cremada de primer grau

És una zona cremada de color vermell, que fa mal i està calenta, com ara una cremada després de prendre el sol. Es recomana una bona hidratació i crema hidratant.

Cremada de segon grau

Una cremada de segon grau es caracteritza per butllofes a la zona afectada. En cas de cremada de segon grau, cal rentar la zona amb aigua corrent freda (no gel) durant uns minuts, i s’han de retirar les joies. Si estan disponibles, és important aplicar crema tòpica i apòsits especials per a cremades. Les butllofes no s’han de punxar. Si la zona és localitzada i petita, observeu com evoluciona i aneu a un centre sanitari en cas de dubte.

Cremada de tercer grau

Una cremada de tercer grau es caracteritza per un teixit sense vida que es tradueix en pell negra o grisa, sense dolor, a la zona de la cremada. Requereix atenció mèdica urgent. No s’ha d’intentar treure res que estigui enganxat a la cremada; cal rentar la zona amb aigua corrent freda (no gel) durant uns minuts; s’han de retirar les joies, tapar la zona amb un film o un apòsit no adhesiu net, i anar a un centre mèdic.

L’extensió de la cremada és un criteri de gravetat, com també ho és l’afectació de la cara, el coll, les mans, els peus o els genitals, i si la persona que s’ha cremat és una criatura.

Facebook LinkedIn Twitter Print Email Descargar PDF Whatsapp